Składamy serdeczne podziękowania wszystkim kursantom, którzy ofiarowując dary rzeczowe, odpowiedzieli na naszą całoroczną akcję niesienia pomocy bezdomnym zwierzakom ze schronisk.

Wyrazy podziękowania w imieniu bezdomnych zwierzaków składa dyrekcja Schroniska w Gdańsku.


listopad 2004


styczeń 2005

 


HAUUU-WARD

e-mail

OPUBLIKOWANO  18.05.2000
UAKTUALNIONO  21.01.2005