REGULAMIN

 

 

 1. Nie możesz być na jakiejś lekcji, to ci przepada, niezależnie od przyczyny twojej nieobecności. Nie ma zwrotu, nie ma odrabiania zajęć w innym terminie.

 2. Zajęcia odbywają się zawsze, niezależnie od pogody.

 3. Jeśli twój pies wykaże nieuzasadnioną agresję (czyli wykaże agresję niesprowokowany) do innego psa albo człowieka, zostajesz usunięty z kursu, a opłata za całość przepada.

 4. Psy agresywne przyjmowane są na zajęcia wyłącznie w trybie indywidualnym i dopiero po opanowaniu problemu mogą chodzić na zajęcia grupowe.

 5. Suczki z cieczką przychodzą od 1-9 dnia i od 15-21 dnia cieczki wymyte i wypsikane preparatem w sprayu na cieczkę. W dniach płodnych 9-14 dzień przewodnik przychodzi sam.

 6. Jeśli nie panujesz na psem, pies nie zwraca na ciebie uwagi - obowiązkowa kolczatka albo łańcuszek dla psa.

 7. Jeśli okaże się, że nie spełniasz warunków uczestnictwa w kursach bardziej zaawansowanych ze względu na brak umiejętności z kursów łatwiejszych, zostajesz usunięty z kursu, a opłata za całość przepada.

 8. Pies zgłaszany na szkolenie musi posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Pies musi być zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej pozwalającej mu brać udział w zajęciach.

 9. Przewodnik psa jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za kurs nie później niż po zakończeniu pierwszej lekcji gotówką lub przyjścia na pierwszą lekcję z dowodem dokonania płatności przelewem.

 10. Przewodnik psa ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu własnych działań i zaniechań, w wyniku których nastąpiła szkoda na osobie lub mieniu innych uczestników szkolenia bądź osób trzecich.

 11. W zajęciach przedszkolnych mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 12. Na wszystkie zajęcia oprócz przedszkola obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisując psa podajesz: rodzaj zajęć, imię psa, rasę, płeć psa, nazwisko przewodnika psa, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

 13. Wypełniając zgłoszenie i odsyłając je, rezerwujesz miejsce na zajęciach i tym samym zobowiązujesz się do opłaty i uczestnictwa w zajęciach.


HAUUU-WARD

e-mail

OPUBLIKOWANO  18.05.2000
UAKTUALNIONO  13.05.2023