Zespó³ Specjalnego Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 28

ul. Karpia 1, Gdańsk

19 grudnia 2012 klasy 1-4 oraz 5-6.

klasy 5-6

 


HAUUU-WARD

e-mail

OPUBLIKOWANO  18.05.2000
UAKTUALNIONO  21.12.2012